Het Mobiel File Beveiligingssysteem is bedoeld om naderend verkeer, tijdig te waarschuwen tegen langzaam rijdend of stilstaand verkeer.
TEKSTKAR_Filebeveiligingssysteem01

Mobiel File Beveilingssysteem

Op diverse locaties kan het verkeer geconfronteerd worden met incidentele en/of onverwachte filevorming. Dit kan leiden tot gevaarlijke manoeuvres van weggebruikers, onveilige situaties en zelfs ongevallen.

 

Het Mobiel File Beveiligingssysteem van TEKSTKAR is bedoeld om naderend verkeer, tijdig te waarschuwen tegen langzaam rijdend of stilstaand verkeer. De weggebruiker heeft dan voldoende tijd om snelheid te minderen en te anticiperen op de afwijkende verkeerssituatie.

 

Het standalone systeem bestaat uit twee of meer DRIP’s van TEKSTKAR. De DRIPS zijn voorzien van filedetectoren. Als er een file gedetecteerd is, wordt op het scherm een waarschuwingstekst of symbool getoond met bijvoorbeeld symbool file en de afstand tot de staart van de file.