Door het reistijdinformatiesysteem kunnen weggebruikers kiezen voor de ‘snelste’ route en daardoor de beschikbare capaciteit van het wegennet beter benutten.
Tekstkarbe_Reistijdinformatie

Reistijd Informatiesysteem

Doordat weggebruikers de reistijden over alternatieve routes vaak niet kennen, wordt bij verstoringen de beschikbare capaciteit van het wegennet vaak onvoldoende benut.

 

TEKSTKAR heeft de beschikking over een geavanceerd reistijdinformatiesysteem. Door het tonen van reistijden kunnen weggebruikers kiezen voor de ‘snelste’ route en daardoor de beschikbare capaciteit van het wegennet beter benutten.

 

Op strategische locaties plaatst TEKSTKAR mobiele Full Colors van TEKSTKAR die geheel automatisch van beelden en teksten worden voorzien. Het reistijdinformatiesysteem haalt de betreffende informatie automatisch op van een server. De bewerking van ingewonnen data tot de getoonde informatie op het paneel verloopt geheel automatisch op basis van een van tevoren gedefinieerd algoritme. In geval van stremmingen en/of calamiteiten kunnen alternatieve, vooraf gedefinieerde plaatjes op de TEKSTKAR worden getoond.

 

Deze toepassing heeft als voordeel:

 

• Zeer actuele verkeersinformatie, ververst iedere minuut, van zowel de normale als van de alternatieve route
• Herkenbaar en begrijpelijk voor elke weggebruiker, ongeacht nationaliteit
• Kostenefficiënt in vergelijking met andere producten
• Toegepast in verschillende Europese landen, ook in situaties met grensoverschrijdend verkeer
• Snelle levering: geen aanvullende meetpunten nodig, minder kans op vandalisme van aanvullende systemen, geen verkeershinder als gevolg van onderhoud.