D.R.I.S. | TEKSTKAR D.R.I.S.

TEKSTKAR D.R.I.S. (Dynamisch Rijstrook Informatie Systeem)

 

De snelwegen in Belgie en daarbuiten worden breder. Er komen meer wegen met vierbaans rijstroken ter bevordering van de doorstroming van het verkeer. Dit vraagt ook meer van de wegbeheerder ten aanzien van de informatiesystemen die worden gebruikt om de weggebruiker goed te informeren. Hiervoor is de DRIS ontwikkeld.

 

De DRIS is een revolutionair mobiel verkeersbord met een kleurenscherm die de weggebruikers van alle noodzakelijke informatie voorziet. Het beschikt over een full color systeem waarmee de weggebruikers bij calamiteiten of het uitvallen van bestaande niet mobile systemen op banen met vier rijstroken op elk gewenst moment direct worden geïnformeerd over de actuele situatie. Het systeem is reeds uitgebreid en succesvol getest. Alle verkeersborden kunnen op het scherm worden geprogrammeerd.

 

Tevens is de D.R.I.S. uitermate geschikt om ingezet te worden tijdens Evenementen. Het scherm kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het welkom heten van de bezoekers.

D.R.I.S. | TEKSTKAR D.R.I.S.

TEKSTKAR D.R.I.S (Dynamic Roadlane Information System).

 

The highways in Belgium and Europe are having extra driving lanes. There are coming more and more highways with 4 lanes for better flow through of the traffic. Informationsystems of the road authorities have to adjust to keep the road users good informed. That’s why we have developed the D.R.I.S. system.

 

The D.R.I.S is a revolutionary mobile trafficsign with a full color screen that inform road users with the necessary information. It can be installed at any time on highways with 4 lanes, where are no available systems or damaged non movable systems, to inform road users about the actual situation. The system is improved and already tested succesfully.

 

All the regular traffic sign can be displayed at the screen. It’s also very capable to use by events for by example welcoming visitors.

 

D.R.I.S. | TEKSTKAR D.R.I.S.

TEKSTKAR D.R.I.S. (Dynamisches Fahrstreifen Informationssystem)

 

D.R.I.S. | TEKSTKAR D.R.I.S.

TEKSTKAR D.R.I.S. (Système d’Informations Dynamiques Bande de circulation)